O spółce

Spółka Arpen Inwest Sp. z o.o. powstała w 2014 roku.


Celem powstania spółki było wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkaniowym rynku lokalnego powiatu kępińskiego. Założycielami i głównymi udziałowcami spółki są Paweł Nasiadek i Damian Woźniak. Zarówno zdobyte wykształcenie budowlane jak i późniejsze doświadczenie zawodowe udziałowców pozwala na solidne i optymalne realizowanie przedsięwzięć budowlanych. 

Naszym głównym celem jest budowa oraz sprzedaż budynków mieszkalnych. Jesteśmy generalnymi wykonawcami tych inwestycji. Prowadzimy także biuro projektowe, kosztorysowe oraz doradztwo budowlane. Dodatkowo naszym zadaniem jest zaopatrywanie budowy w materiały. W niedalekim czasie planujemy rozszerzyć naszą działalność o dystrybucje i montaż systemów wentylacyjnych.